രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ സിപിഐ(എം) 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(395 KB)
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഐഎ൯സി 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(793 KB)
രവീഷ് തന്ത്രി ബിജെപി 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(609 KB)
രണദിവ൯ ആ൪ കെ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(217 KB)
സജി സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(204 KB)
അഡ്വ. ബഷീർ ആലഡി ബി എസ് പി 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(225 KB)
നരേന്ദ്ര കുമാർ കെ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(205 KB)
ഗോവിന്ദൻ ബി ആലി൯താഴെ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(208 KB)
രമേശൻ ആ൪ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(208 KB)
ക്യു ആര്‍ കോഡിന്റെ സഹായത്തോടെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ കണ്ടെത്താം. 03/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)