രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
രമേശൻ ആ൪ സ്വതന്ത്ര൯ 22/06/2019 കാണുക (208 KB)
ക്യു ആര്‍ കോഡിന്റെ സഹായത്തോടെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ കണ്ടെത്താം. 03/04/2019 കാണുക (1 MB)
ചെങ്കല്ല് / ഗ്രാനൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ക്വാറികളുടെ പട്ടിക 14/09/2018 കാണുക (846 KB)
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ സെൻസസ് ഹാൻഡ്ബുക്ക് 16/06/2014 കാണുക (5 MB)
പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ കാസർഗോഡ് വികസന റിപ്പോർട്ട് 02/10/2012 കാണുക (3 MB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ഫെബ്രുവരി 2018 06/03/2018 കാണുക (677 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ജനുവരി 2018 08/02/2018 കാണുക (676 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ഡിസംബര്‍ 2017 05/01/2018 കാണുക (675 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം നവംബര്‍ 2017 09/12/2017 കാണുക (674 KB)
കോട്പ്പ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ഒക്ടോബര്‍ 2017 02/11/2017 കാണുക (674 KB)