പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
2018 ലെ പ്രളയത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ – കേരളം പുനർനിർമിതി

2018 ലെ പ്രളയത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ – കേരളം പുനർനിർമിതി

09/08/2019 31/08/2019 കാണുക (541 KB)
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019: കേരള റിസൾട്ട്

ഡൌൺലോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് : https://keralapolls.nic.in/trend

ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയാൻ : http://trend.kerala.gov.in

22/05/2019 29/05/2019
സോഷ്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

സോഷ്യൽ ഇംപാക്ട് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി വ്യക്തികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

25/10/2018 31/03/2019
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച് 07/01/2019 08/02/2019 കാണുക (166 KB)
ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിന്‍ജന്‍സി വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ അന്തിമ കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01.04.2014 മുതൽ 31.12.2016 വരെ കാസറഗോഡ് ജില്ലയില്‍ നിയമിതരായ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിന്‍ജന്‍സി വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ അന്തിമ കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

16/11/2018 16/12/2018 കാണുക (75 KB)
പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജൻസി ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജൻസി ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

26/07/2018 20/08/2018 കാണുക (127 KB)
ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ കാമ്പെയ്ൻ

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ 2018 മെയ് മാസം മുതല്‍ നടന്നുവരുന്ന ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത കാംപയിന്‍

30/05/2018 05/06/2018 കാണുക (16 KB)
കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്.

ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വ്വീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ നാളെ (11) പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് നടക്കും.

10/05/2018 11/05/2018